• Español

Arxiu de categories NEWS

PerAdmin

La nostra nau

Les principals línies de negoci de DYNAMIC TGV® són:La Recollida i Transport de residus per carretera, pel que disposa d’un flota de camions propis i tot tipus de caixes, contenidors, auto-compactadores i equipament complementari, cedit en ús a les instal·lacions dels nostres Clients pel magatzematge i classificat en origen, i recollida periòdica.

La Gestió, Valorització i/o Reutilització de residus en la planta de processat que la companyia té a Polinyà (Barcelona), amb el títol de Gestor E-1522.14 concedit per l’Agència de Residus de Catalunya, que autoritza a la gestió i/o valorització de residus:

RCD (Residus de la Construcció i Demolició)

RSI (Residus Industrials Assimilats a Urbans), i

RAEE (Residus Electrònics i Elèctrics)

PerAdmin

La nostre flota

Tota una flota de camions per a donar el servei necessari als nostres clients.

Com a centre tecnològic punter i innovador pel reciclatge de l’electrònica, s’han implantat els mètodes de reciclatge més eficaços i eficients que van des de desmuntatge manual dels productes electrònics fins al seu triturat i selecció automatitzada amb els mitjans i tecnologies avançades.

Tens tots els serveis de gestió de residus industrials, residus d’obra o material RAEE amb nosaltres.