• Español

RCD

Residus de la Construcció i Demolició (RCD)

La nostra companyia va iniciar la seva activitat empresarial en la gestió de RCD, pel que disposem d’una planta de transferència amb instal·lacions i maquinària per a la selecció i cribatge de tot tipus de material ceràmic i petri que té el seu origen en Residus de la Construcció de les obres públiques i promocions privades (residencial, comercial i industrial) que els nostres Clients porten a terme en l’entorn de la nostra planta amb una àrea d’influència d’un radi de 50 km.

El nostre principal objectiu en el RCD és la separació i posterior valorització de tot tipus d’impropis que venen barrejats amb els petris i ceràmics, per minimitzar la deposició en Abocador finalista i re-introduir els productes valoritzats, siguin ceràmics, petris, metalls i fustes en el sector productiu, i traslladant els banals no reutilitzables a Dipòsits autoritzats segons la seva tipologia.