• Español

RSI

Residus Industrials (RSI)

En un segon moment, a partir de 2.012, la nostra empresa ha ampliat la seva activitat econòmica a la gestió de RSI pel que disposem d’una planta amb instal·lacions i maquinària per la selecció de tot tipus de Residus no perillosos provinents de la Indústria.

El nostre principal objectiu en el RSI és cedir als nostres Clients el nostre equipament (gàbies, contenidors, caixes i auto-compactadores) a fi que puguin classificar en origen, com a productors, el seu rebuig en la pròpia planta de producció i així facilitar el posterior tractament i valorització per maximitzar la seva reintroducció en el cercle productiu.