• Español

Embalatge i enviament per paqueteria

Molts petits Clients de DYNAMIC®  només poden acumular una petita quantitat d’aparells elèctrics o electrònics. Per tant, el Client necessita una solució que no sigui un estàndard de recollida a través d’un camió.

DYNAMIC® facilita que un Client demani l’enviament d’una caixa  pre-etiquetada i lliurada al Client.

El procés consisteix en els passos següents:

  • El Client demana l’enviament d’una caixa pre-etiquetada.
  • En arribar a la capacitat d’emmagatzematge de la caixa, el client contacta amb DYNAMIC® per sol•licitar-ne la recollida.
  • DYNAMIC® rastreja la traçabilitat de l’enviament per l’Agència de transports des del client fins a la instal•lació de reciclatge de DYNAMIC®.
  • Una vegada rebuda la caixa i processats els aparells,  DYNAMIC® proporciona al client l’informe de compliment de la normativa, coneixement d’embarcament i el Certificat de Destrucció.