• Español

La nostre flota

PerAdmin

La nostre flota

Tota una flota de camions per a donar el servei necessari als nostres clients.

Com a centre tecnològic punter i innovador pel reciclatge de l’electrònica, s’han implantat els mètodes de reciclatge més eficaços i eficients que van des de desmuntatge manual dels productes electrònics fins al seu triturat i selecció automatitzada amb els mitjans i tecnologies avançades.

Tens tots els serveis de gestió de residus industrials, residus d’obra o material RAEE amb nosaltres.

Quant a l'autor

Admin administrator

marla%GRETAS|