• Español

Qui som

DYNAMIC TGV®, és una companyia mercantil, PIME, dedicada al Transport, Gestió i Valorització de Residus des de l’any 2.009, situada a Polinyà (Barcelona), des d’on opera principalment per a l’Àrea Metropolitana i comarques de la Catalunya Central.

Gestor de Residus

Les principals línies de negoci de DYNAMIC TGV® són:

  • La Recollida i Transport de residus per carretera, pel que disposa d’un flota de camions propis i tot tipus de caixes, contenidors, auto-compactadores i equipament complementari, cedit en ús a les instal·lacions dels nostres Clients pel magatzematge i classificat en origen, i recollida periòdica.
  • La Gestió, Valorització i/o Reutilització de residus en la planta de processat que la companyia té a Polinyà (Barcelona), amb el títol de Gestor E-1522.14 concedit per l’Agència de Residus de Catalunya, que autoritza a la gestió i/o valorització de residus:
    • RCD (Residus de la Construcció i Demolició)
    • RSI (Residus Industrials Assimilats a Urbans), i
    • RAEE (Residus Electrònics i Elèctrics)

Els Residus autoritzats són classificats segons els següents Codis CER:

Nomenclatura ResiduCER
Ferro191202
Acer191202
Alumini191203
Zenc191203
Plom191203
Coure191203
Ferro-grapes191202
Plàstics191204
Fustes191207
Barreja de formigó191209
Barreja residus general191212
Cautxú191204
Residus Industrials (Barreja)191209
residus Construcció (Barreja)170107
Terres170504
Llots drenatge170506
Pintures200128
Medicaments200132
Bateries200134
RAEE deomèstic200136-52
200136-42
RAEE Professional160214-52
160214-42
Altres200199
CER autoritzats