• Español

RAEE

Residus Elèctrics i Electrònics (RAEE)

Centrant-nos en l’activitat de RECUPERACIÓ, RECICLATGE i RE-UTILITZACIÓ d’Aparells Elèctrics i Electrònics, assenyalar que la nostra companyia va ampliar el passat 2015 la seva activitat en la gestió i valorització de RAEE, i està muntant unes  noves instal·lacions industrials amb una PLANTA de tractament de Residus Elèctrics i Electrònics  que estarà en ple funcionament a partir de 1 d’abril de 2016.

La capacitat inicial de tractament serà de 1.000 kg/hora i en una segona fase (2017) passarà a 3.000 kg/hora.

La nostra planta es divideix en tres (3) seccions o processos:

(a) el primer, és la separació manual d’aquells elements i components que són objecte de re-utilització; com Circuits Impresos, CPU, pantalles, etc.

(b) seguidament, els components no reutilitzables passen a la zona de reciclatge, que s’inicia amb la trituració amb dos molins i separació preliminar magnètica dels metalls fèrrics.

(c) posteriorment, el material, principalment metalls no fèrrics i plàstics, passen a una línia automàtica de selecció per escanejat que separa els diferents plàstics segons la seva composició com també els metalls no fèrrics segons la seva tipologia.