• Español

Desmuntatge

Tots els components electrònics enviats a DYNAMIC®  es reciclen en el nostre propi centre. No subcontractem el reciclatge de l’electrònica.

DYNAMIC®  recicla tot el material fins a nivell dels productes bàsics – plàstic, metall, vidre – i envia les mercaderies directament a les foneries.

Com a centre tecnològic punter i innovador pel reciclatge de l’electrònica, s’han implantat els mètodes de reciclatge més eficaços i eficients que van des de desmuntatge manual dels productes electrònics fins al seu triturat i selecció automatitzada amb els mitjans i tecnologies avançades.

L’objectiu és mantenir els costos baixos i alhora proporcionar els serveis de reciclatge electrònic més segurs pel medi ambient i socialment responsables.