• Español

L’aposta DYNAMIC® pels RAEE.

La nostra darrera línia empresarial ha vingut com a coincidència de tres circumstàncies:

a) En els darrers anys, els nostres Clients Industrials ens han vingut manifestant el seu interès per ampliar els nostres serveis als productes electrònics i elèctrics fora d’ús o procedents de minves i tares de fabricació.

b) El nostre interès en la millora del medi ambient i en intentar oferir un servei líder al mercat i amb un alt component ètic i de responsabilitat social corporativa.

c) La recent promulgada normativa sobre RAEE: Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.