• Español

Les Solucions DYNAMIC®-Raee

Els objectius dels nostres serveis quan rebem qualsevol aparell elèctric o electrònic a les nostres instal•lacions són principalment tres (3):

  1. Eliminació de dades a tots els dispositius que entren a la planta, mitjançant un protocol que garanteix la destrucció del 100% de dades emmagatzemades a les memòries dels aparells, certificant-ne el procés si el Client així ho demana.
  2. Una vegada eliminades les dades, maximitzar la re-utilització d’alguns components dels dispositius o parts funcionals.
  3. Valoritzar la resta dels materials dels dispositius obsolets, mitjançant la seva trituració per classificar en matèries primeres i procedir a la seva reutilització en el cercle productiu (com per exemple, la foneria de metalls o plàstics).

Per tant, DYNAMIC® es compromet a garantir que cap part dels dispositius confiats pels Clients acaba en un abocador o s’exporta a l’estranger i menys al tercer món.

DYNAMIC®  es dedica a treballar amb els Clients per assegurar-se que els dispositius electrònics es reciclen de forma responsable i les seves dades confidencials romanen protegides.

Finalment, però no menys important, aconseguir oferir als Clients un cost òptim pel servei de recollida i tractament dels seus aparells elèctrics i electrònics fora d’ús, així com donar la màxima comoditat i seguretat al seu magatzematge temporal pel Client  i recollida pel nostre personal.

a).- Eliminació de Dades

  • Destrucció de bases de dades seguint la vigent normativa, d’acord amb els criteris establerts pels organismes oficials i els nostres propis protocols interns, emeten la corresponent Certificació acreditativa.
  • Destrucció de Dades Físic, mitjançant la trituració del seu suport.
  • Seguiment i verificació pel Client de la destrucció, mitjançant un sistema de visionat per vídeo en viu i directe a la nostra web.

b).- Separació manual

Quan un dispositiu entra a DYNAMIC®, s’avalua en primer lloc si pot ser reformat o re-utilitzat, total o parcialment, destinant les parts obsoletes a la seva trituració.Si un aparell, o una part es considera obsoleta, DYNAMIC® en separa els components nocius o tòxics, com ara bateries i altres, per passar a triturar-ne la resta.

c).- Triturat

La destrucció de documents amb suport paper amb informació sensible ha estat una pràctica comuna en la seguretat de les dades durant dècades. No obstant això, com la societat ha evolucionat cap a una gestió més digitalitzada tant dins com fora de l’oficina, no són suficients les antigues normes i protocols de seguretat.
En només un GB de dades pot ser emmagatzemada l’equivalent a 675.000 pàgines d’informació, el que ha comportat que cada vegada creix el nombre d’empreses i organitzacions que exigeixen la trituració del disc dur.
El procés de trituració que ha instal•lat DYNAMIC® és un reflex del seu compromís per protegir el medi ambient i el reciclatge de tots els seus components ja que les línies de processat compten amb sistemes de filtració d’aire integrades que garanteixen que el procés de fragmentació i selecció és segur pels empleats, la comunitat i el medi ambient dels voltants.
La capacitat de triturat és de 2.000 kg/hora cada molí, si bé la línia de selecció, segons el procés actual, redueix la total capacitat actual dels conjunt de les instal•lacions a 1.000 kg/hora que augmentarem en el decurs del 2.017.