• Español

Restauració i reutilització de Components

Aquells dispositius dels Clients que ja no necessita però que desitja expressament que no siguin destruïts podrien tenir una segona vida mitjançant l’enviament per la seva reutilització i revenda.

Molts telèfons mòbils, tabletes i portàtils poden ser reformats i revenuts.

DYNAMIC® s’assegura que  s’han eliminat les dades del client per complet durant el procés de remodelació.

DYNAMIC® disposa d’un personal i proveïdors tècnics especialitzats per realitzar els següents processos:

  • Proves, Auditoria i Seguiment – Una vegada que l’aparell ha estat rebut es durà a terme els serveis de proves i auditoria per determinar la utilitat del component o aparell i per capturar la informació de seguiment important de cada component principal.
  • Seguretat de dades – A causa de la informació confidencial continguda en gairebé tots els components electrònics de memòria, es segueix un procés de gestió de dades estricte per assegurar que les dades sensibles no es vegin compromeses de forma inadvertida.
  • Procés de valoració – DYNAMIC® determinarà, segons les condicions del mercat en cada moment,  quins són els equips que poden ser revenuts a un preu just i raonable. Part del procés de validació inclou una determinació de quin tipus de retorn de la inversió es pot aconseguir.